Är du Ledare, Chef?

Tycker DU att det är svårt att arbeta med inspiration och utveckling till dina medarbetare utan verktyg?

Det är för DIG vi har utvecklat den här workshopserien!


Vi tror på att samtal om viktiga riktiga saker ökar förståelse, effektivitet och trivsel på arbetsplatsen.

Vi tror på att delaktighet och kontinuerlig samverkan får människor att växa, oavsett om vi sitter tillsammans eller utspridda.

Vi vet att det kan vara svårt att hinna allt som företagare och chef och att det är lätt att falla in i en vardagsstress.

Vi vet också att de som arbetar längst ut i organisationerna är nyckeln till en lyckad verksamhet.


Arbeta igenom kursprocessen med dina medarbetare så kommer du att uppleva att

-Din vardag är enklare och tydligare

-Alla medarbetare har insikt i företaget och självständigt kan avgöra och utföra vad som är bäst för företaget/verksamheten i olika situationer utifrån sin förmåga

-Ni har kommit varandra närmare och har vuxit som människor och som team, en familjekänsla.


-Företaget har en större attraktionskraft genom tydlighet i värdegrund, riktning och visioner

-Era roller har förtydligats och det är enklare att få saker gjorda. Du får:

STARKARE och EFFEKTIVARE team

med

ENGAGERADE och DELAKTIGA medarbetare.

Workshopserien passar utmärkt att genomföra i samband med t ex ordinarie personalmöten - veckomöten, månadsmöten och liknande,

antingen på distans eller på gemensam plats.


Räkna med en investering om ca 20 min tidsåtgång per gång med arbetsgruppen

för videoworkshop inklusive efterföljande samtal,

Totalt effektiv tid ca 5 timmar fördelat förslagsvis på 28 veckor.

Processen och tankarna växer kontinuerligt med er i vardagen genom nya gemensamma samtalsämnen och fördjupad insikt och självkännedom.


Serien är anpassad för medarbetare som normalt ej går en ledarskapsutbildning.Bland våra användare finns personalgrupper med t ex

-verkstadspersonal

-vårdpersonal

-bankpersonal

-hantverkare

-industriarbetare

-småföretag med blandade personalgrupper.

-medelstora/större företag med personalgrupper längre ut i organisationen.


Vårt motto? -Flest glada dagar vinner!


Malin Åhman ledarskap medarbetarskap livsglädje företagutveckling

Hej!


Det är jag som är Malin Åhman. Jag älskar att hitta de små sakerna i vardagen som gör livet mer värdefullt. Efter många år som chef och ledare vill jag nu dela med mig av svaren på frågor jag brukar få såsom:

-Varför är du så glad jämt?

-Åh, jag saknar när vi jobbade tillsammans! Vad var det egentligen som gjorde att vi hade det så bra!?


Om Malin Åhman

Malin Åhman är civilingenjör, fastighetsekonom och har under sitt yrkesverksamma liv arbetat med ledarskap som chef och projektledare. Hon har arbetat i större företag såsom Ericsson AB och Sandvik AB, inom mindre företag samt inom offentlig förvaltning. Under arbetets gång har hon genomfört såväl tillväxt och utvecklingsprocesser som ett antal besparingspaket. Sedan några år tillbaka äger hon och driver egna företag och verksamheter under tillväxt.

Med en uppväxt i en arbetarfamilj och vid släktens gammaldags bondgård har hon brutit kulturella begränsningar genom både akademiska studier och andra val.

Malin är författare till boken MEDarbetarens MEDvetenhet - motarbetarens motivation och utbildningsserien med workshops på samma tema.

livsglädje workshops ledarskap prioriteringar
14 olika övningar i workshopformat


Lär känna dig själv, dina kollegor och din arbetsplats på ett djupare plan. Ta fram det som är viktigt för DIG och arbetsplatsen!

samarbete medarbetarskap ledarskap personlig utveckling
Tillsammans!


Vi gör det tillsammans! Via videoklippen finns vi med i hela processen. Du som ledare får en egen kursdel som förbereder dig inför varje workshop. Väljer du VIP-paketet ingår även personliga samtal med ledarcoaching.

Medarbetarens Medvetenhet

Kurslitteratur

MEDarbetarens MEDvetenhet

Motarbetarens motivation

-Utvecklande medarbetarskap

En workshopserie för arbetsplatsen


Litteraturen ingår i kursen.


Välj ambitionsnivå här vid kortbetalning

eller kontakta oss på knappen nedan för fakturering.